Політика конфіденційності

1.Загальні положення

Ця політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог Федерального закону від 27.07.2066 №152-ФЗ « Про персональні дані» і визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, які вживаються ТОВ «Звірополіс» ( далі — Оператор).

1.1. Оператор ставить своєю найважливішою метою і умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.

1.2. Ця політика Оператора по відношенню до обробки персональних даних (далі — Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту http://zpolis.com.ua.

2. Основні поняття, які використовуються в Політиці

2.1.Автоматизована обробка персональних даних — обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;

2.2. Блокування персональних даних — тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, коли обробка необхідна для уточнення персональних даних);

2.3. Веб-сайт — сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою http://zpolis.com.ua;

2.4. Інформаційна система персональних даних — сукупність персональних даних, що знаходяться в базах даних, та інформаційних технологій і технічних засобів, що забезпечують їх обробку;

2.5. Знеособлення персональних даних — дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачу або іншому суб’єкту персональних даних;

2.6. Обробка персональних даних — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), які здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

2.7. Оператор — державний орган, муніципальний орган, юридична чи фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;

2.8. Персональні дані — будь-яка інформація, що має пряме або посереднє відношення до певного Користувача, або такого, який знаходиться на стадії визначення, веб-сайту http://zpolis.com.ua;

2.9. Користувач — будь-який відвідувач веб-сайту http://zpolis.com.ua;

2.10. Надання персональних даних — дії, направлені на розкриття персональних даних певній особі чи певному колу осіб;

2.11. Розповсюдження персональних даних — будь-які дії, направлені на розкриття персональних даних певному колу осіб (передача персональних даних) або для ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, у тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;

2.12. Транскордонна передача персональних даних — передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі;

2.13. Знищення персональних даних — будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Оператор може опрацьовувати наступні персональні дані Користувача

3.1. Прізвище та Ім’я;

3.2. Електронну адресу;

3.3. Номери телефонів;

3.4. Відомості про вихованців;

3.5. Також на сайті відбувається збір та обробка знеособлених даних про відвідувачів (у т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики ( Гугл Аналітика та інші)

3.6. Перераховані вище дані далі в тексті Політики об’єднані під загальним поняттям Персональні дані.

4. Цілі обробки персональних даних

4.1. Цілі обробки персональних даних Користувача — інформування Користувача за допомогою відправки електронних листів; інформування Користувача за допомогою дзвінків.

4.2. Також Оператор має право направляти Користувачу повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Оператору лист на адресу електронної пошти info@zpolis.com.ua з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції».

4.3. Знеособлені дані Користувачів, які збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.

5. Правові підстави обробки персональних даних

5.1. Оператор опрацьовує персональні дані Користувача тільки у випадку їх заповнення та/або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розміщені на сайт http://zpolis.com.ua. Заповнюючи відповідні форми та/або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з даною Політикою.

5.2. Оператор опрацьовує знеособленні дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (увімкнено збереження файлів «cookie» та використання технології JavaScript).

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які опрацьовуються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

6.1. Оператор забезпечує збереження персональних даних та приймає усі можливі міри, які виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

6.2. Персональні дані Користувача ніколи, за жодних обставин не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних з виконанням чинного законодавства.

6.3. У випадку виявлення помилок в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом направлення Оператору сповіщення на адресу електронної пошти Оператора info@zpolis.com.ua із позначкою « Актуалізація персональних даних».

Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора info@zpolis.com.ua із позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

7. Транскордонна передача персональних даних

7.1. Оператор до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов’язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якої передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб’єктів персональних даних.

7.2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, що не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися лише у випадку наявності згоди у письмовій формі суб’єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб’єкт персональних даних.

8. Заключні положення

8.1. Користувач може отримати будь-які роз’яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти info@zpolis.com.ua

8.2. У даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до зміни її на нову версію.

8.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розміщена у мережі Інтернет за адресою

Click to rate this post!
[Всего: 0 Средний: 0]